ਪਪੀਅਰ 6. ਐਲੇਕਸ ਡੀ ਗ੍ਰਾਮਾਟਾ

ਪੈਪੀਅਰ 6. ਐਸ ਐਲਕਸ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣ

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਪੀਅਰ S ਐੱਸ ਐਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ...

ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ