रंग पॉकेटबुक रंग इलेक्ट्रॉनिक मसी इरेडर एनालिसिस

पकेटबुक रंग समीक्षा

हामीले नयाँ पॉकेटबुक रंगको परीक्षण गरेका छौं। यो र e्ग इलेक्ट्रॉनिक मसी स्क्रिनको साथ पहिलो ereader हो जुन म प्रयोग गर्दछु र ...

पकेटबुक टच एचडी E ईडरर

पकेटबुक टच एचडी review समीक्षा

हामी हप्ताको लागि पकेटबुक टच एचडी testing परीक्षण गर्दैछौं, एक उपकरण जुन 3 with को उत्कृष्ट विक्रेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ ...।

प्रचार
पकेटबुक रंग

पकेटबुकले आफ्ना नयाँ उपकरणहरू प्रस्तुत गर्दछ: पॉकेटबुक रंग र पकेटबुक टच लक्ज Lux

स्विस कम्पनी पाकेटबुकले केवल आफ्ना नयाँ उपकरणहरूको पुष्टि मात्र गरेको छैन तर आधिकारिक रूपमा तिनीहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ ...