Villamandos

Asturian, chính xác là từ Gijon. Kỹ sư kỹ thuật yêu sách điện tử kể từ khi họ xuất hiện. Kindle, Kobo, ... Tôi thích biết và thử nghiệm các loại sách điện tử khác nhau, bởi vì chúng đều khác nhau và chúng đều có rất nhiều thứ để cung cấp.

Villamandos đã viết 260 bài báo kể từ tháng 2012 năm XNUMX