Joaquin Garcia

Mục tiêu hiện tại của tôi là dung hòa giữa viễn tưởng với công nghệ ngay từ khi tôi còn sống. Kết quả là, việc sử dụng và hiểu biết về các thiết bị điện tử như E-Reader, cho phép tôi biết nhiều thế giới khác mà không cần rời khỏi nhà. Đọc sách qua thiết bị này rất dễ dàng và thoải mái, vì vậy tôi không cần gì hơn ngoài một E-Reader chất lượng.

Joaquín García đã viết 437 bài báo kể từ tháng 2013 năm XNUMX