Phần

Todo eReaders là blog dành cho những người ăn sách, ngoài báo, họ còn muốn đọc chúng trên các thiết bị điện tử. Thông tin mà bạn sẽ tìm thấy trong blog này bao gồm từ sách đến thiết bị để đọc chúng, thông qua phần mềm cho phép bạn chuyển đổi văn bản sang định dạng tương thích cho thiết bị đọc sách điện tử của bạn.

Trong tất cả các thiết bị đọc sách điện tử, chúng tôi cũng nói về các nhà sản xuất tốt nhất của loại thiết bị này, điều này sẽ giúp bạn quyết định loại thiết bị nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Mặt khác, bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến các loại phần cứng khác, chẳng hạn như phụ kiện, máy tính bảng hoặc các sửa đổi mà bạn có thể thực hiện đối với thiết bị đọc sách điện tử mà bạn đã có.

Nhưng blog này sẽ không hoàn chỉnh nếu không có tin tức hiện tại, nơi bạn cũng sẽ tìm thấy các bản phát hành, tin tức về nhà văn và văn học nói chung. Bạn có tất cả các phần có sẵn bên dưới. Của chúng tôi đội biên tập chuyên trách có trách nhiệm cập nhật chúng để bạn luôn được cập nhật.

bool (đúng)