भिल्लामान्डोस

अस्तित्वमा, Gijon बाट सहि हुन गर्व। प्राविधिक ईन्जिनियर पाठकहरूको मायामा तिनीहरू बाहिर आए पछि। किन्डल, कोबो, ... म जान्न र बिभिन्न ई-पुस्तकहरू परीक्षण गर्न मन पराउँछु, किनकि ती सबै फरक छन् र ती सबै अफर पनि धेरै छन्।

विलामेन्डोसले अक्टोबर २०१ 260 देखि १ articles लेख लेखेका छन्