नाचो मोराटा

म यसमा प्रोजेक्ट प्रबन्धक हुँ समाचार ब्लग , ईरिडर्सको बारेमा भावुक र डिजिटल प्रकाशनको पक्षधर, परम्परागत एकलाई नबिर्सि ;-) मसँग किन्डल and र BQ Cervantes २ छ र सोनी PRST4 प्रयास गर्न चाहान्छु।

नाचो मोराताले अक्टोबर २०१२ देखि १ articles लेख लेखेका छन्