Хоакин Гарсија

Мојата моментална цел е да ја усогласам фикцијата со технологијата од моментот кога живеам. Како резултат, употребата и знаењето на електронски уреди како што е E-Reader, што ми овозможува да познавам многу други светови без да заминувам од дома. Читањето книги преку овој уред е многу лесно и удобно, така што не ми треба ништо повеќе од квалитетен Е-читач.