Joaquin Garcia

ເປົ້າ ໝາຍ ໃນປະຈຸບັນຂອງຂ້ອຍແມ່ນການຄືນດີເລີດກັບເຕັກໂນໂລຢີຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ຂ້ອຍມີຊີວິດຢູ່. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ການ ນຳ ໃຊ້ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນ E-Reader, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ໂລກອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກບ້ານ. ການອ່ານປື້ມຜ່ານອຸປະກອນນີ້ແມ່ນງ່າຍແລະສະດວກສະບາຍ, ສະນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງອີກນອກ ເໜືອ ຈາກເຄື່ອງອ່ານ E-Reader ທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

JoaquínGarcíaໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 437 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ