Eder Esteban

ຈົບການສຶກສາດ້ານການຕະຫລາດຈາກ Bilbao, ອາໄສຢູ່ Amsterdam. ການເດີນທາງ, ການຂຽນ, ການອ່ານແລະ ໜັງ ແມ່ນຄວາມເພີດເພີນທີ່ດີເລີດຂອງຂ້ອຍ. ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ, ໂດຍສະເພາະໂທລະສັບມືຖື.