Villamandos

ອາລີຊິນ, ພູມໃຈຈາກ Gijon ທີ່ຈະເປັນທີ່ແນ່ນອນ. ນັກວິສະວະກອນດ້ານເຕັກນິກຮັກກັບ ereaders ຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາອອກມາ. Kindle, Kobo, ... ຂ້ອຍມັກຮູ້ແລະພະຍາຍາມທົດລອງໃຊ້ປື້ມອີເລັກໂທຣນິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເພາະວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແລະພວກເຂົາທັງ ໝົດ ມີຫຼາຍຢ່າງໃຫ້.

Villamandos ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 260 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ