វីលឡាម៉ាន់ដូស

អែនដ្រូស, មានមោទនភាពពីហ្គីហ្គុនដែលជាការពិត។ វិស្វករបច្ចេកទេសស្រលាញ់ចូលចិត្តនិយាយលេងចាប់តាំងពីពួកគេចេញមក។ Kindle, Kobo, ... ខ្ញុំចូលចិត្តដឹងនិងព្យាយាមអានសៀវភៅអេឡិកត្រូនិកផ្សេងៗគ្នាពីព្រោះវាខុសគ្នាទាំងអស់ហើយពួកគេទាំងអស់មានផ្តល់ជូនជាច្រើន។

Villamandos បានសរសេរ ១៩ អត្ថបទតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៤