ខ្ញុំ​ធ្វើ

លោក Bob Dylan មិនមែនជាតន្ត្រីករតែមួយគត់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់អក្សរសាស្ត្រនោះទេ

ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តសៀវភៅនិងពិភពបោះពុម្ពផ្សាយជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមិន ...

publicidad
Infographics

រកឃើញនៅក្នុងពត៌មានគ្មានកំណត់នេះ«ការប្រយុទ្ធនៃប្រភេទអក្សរសាស្ត្រ»

ការរុករកបណ្តាញបណ្តាញខ្ញុំបានរកឃើញការចាប់អារម្មណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកជា "ការប្រយុទ្ធនៃភេទ", ...