თვითგამოცემა

GRAMMATA ხელს უწყობს ციფრული წიგნების თვითგანათებას

ციფრული საკითხავი მოწყობილობების ბაზრის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპანია და ყველაფერი, რაც ...

Papyre 6.S ალექს დე გრამატა

Papyre 6.S Alex, რევოლუციური მოწყობილობა

ალბათ ყველაზე რევოლუციური და ცნობისმოყვარე ელექტრონული წიგნი, რომლის პოვნაც შეგვიძლია ბაზარზე, არის Papyre 6.S Alex- ის მიერ შემუშავებული და გაყიდული ...

სარეკლამო

კატეგორიის მაჩვენებლები