مانوئل رامیرز

از زمانی که Kindle PaperWhite را پیدا کردم ، یکی از ابزارهای اصلی من برای مطالعه قبل از گذراندن یک روز دیگر بوده است. تقریباً "تعصب" برای eReaders که سعی می کنم به eReaders Todo منتقل کنم.