Adrannau

Todo eReaders yw'r blog ar gyfer bwytawyr llyfrau sydd, yn ogystal â phapur, hefyd eisiau eu darllen ar ddyfeisiau electronig. Mae'r wybodaeth y byddwch chi'n dod o hyd iddi yn y blog hwn yn amrywio o lyfrau i ddyfeisiau i'w darllen, trwy feddalwedd a fydd yn caniatáu ichi drosi testun i fformat cydnaws ar gyfer eich eReader.

Ym mhob eReaders rydym hefyd yn siarad am wneuthurwyr gorau'r math hwn o ddyfais, a fydd yn eich helpu i benderfynu pa un yw'r un sy'n gweddu orau i'ch anghenion. Ar y llaw arall, fe welwch wybodaeth hefyd sy'n ymwneud â mathau eraill o galedwedd, fel ategolion, tabledi neu addasiadau y gallwch eu gwneud i'r eReader sydd gennych eisoes.

Ond ni fyddai'r blog hwn yn gyflawn heb newyddion cyfredol, lle byddwch hefyd yn dod o hyd i ddatganiadau, newyddion am awduron a llenyddiaeth yn gyffredinol. Mae'r holl adrannau ar gael isod. Mae ein tîm golygyddol arbenigol sy'n gyfrifol am eu diweddaru fel eich bod bob amser yn gyfredol.